VESSEL DUE F

Certificat de înregistrare al medicamentului – nr. 20715 din 28.05.2014

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE
VESSEL DUE F
soluţie injectabilă
DENUMIREA COMERCIALĂ
Vessel Due F
DCI-ul substanţei active
Sulodexidum
COMPOZIŢIA
1 fiolă (2 ml) conţine:
substanţa activă: sulodexid 600 ULS (unităţi lipasemice);
excipienţi: clorură de sodiu, apă pentru injecţii.

FORMA FARMACEUTICĂ
Soluţie injectabilă.

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI
Soluţie de la gălben până la galben-maroniu, în fiole din sticlă brună.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC
Remedii antitrombotice, grupa heparinelor, B01AB11.

PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
Proprietăţi farmacodinamice
Vessel Due F conţine în calitate de substanţă activă sulodexid, care prezintă un amestec de glicozaminglicani, obţinut din mucoasa intestinului subţire al porcinelor. Sulodexidul constă din fracţia heparinoidă cu masa moleculară circa 8000 Da (80%) şi dermatan-sulfat (20%).
Sulodexidul posedă proprietăţi antitrombotice, anticoagulante, profibrinolitice şi angioprotectoare.
Activitatea anticoagulantă e determinată de afinitatea faţă de cofactorul heparinei II, care inhibă trombina.
Acţiunea antitrombotică e determinată de inhibiţia factorului activator X; intensificarea sintezei şi secreţiei prostaciclinei (PGI2) şi scăderea nivelului fibrinogenului în sânge.
Acţiunea profibrinolitică a preparatului se realizează prin creşterea nivelului activatorului tisular al plasminogenului şi reducerea concentraţiei inhibitorului plasminogenului din sânge.
Acţiunea angioprotectoare este determinată de restabilirea integrităţii structurale şi funcţionale a endoteliocitelor, cu restabilirea densităţii normale a sarcinii electrice negative a porilor membranei bazale a vaselor.
La fel sulodexidul ameliorează proprietăţile reologice ale sângelui datorită scăderii concentraţiei trigliceridelor în sânge (prin mecanismul de activare a lipoproteinlipazei – enzimă care hidrolizează trigliceridele).
Eficacitatea preparatului în nefropatia diabetică este determinată de capacitatea sulodexidului de a reduce grosimea membranei bazale şi a producerii matricei intercelulare datorită micşorării proliferării celulelor mezangiumului.

Proprietăţi farmacocinetice

90% din doza administrată de sulodexid se acumulează în endoteliul vascular, unde concentraţia lui de 20-30 ori depăşeşte concentraţia în ţesuturile altor organe. Sulodexidul se metabolizează preponderent în ficat, iar se elimină, în principal, pe cale renală. Spre deosebire de heparina nefracţionată şi cele cu masa moleculară joasă sulodexidul nu se supune desulfatării, care ar duce la micşorarea acţiunii antitrombotice şi creşterea semnificativă a eliminării lui. Sulodexidul se elină cu o perioadă de înjumătăţire de circa 4 ore. Peste 24 ore se elimină circa 50% din doza administrată, iar peste 48 ore eliminarea constituie circa 67%.
INDICAŢII TERAPEUTICE Angiopatii cu risc crescut de tromboză, inclusiv tromboză postinfarct; Afecţiuni vasculare cerebrale: accident vascular cerebral (AVC ischemic şi perioada precoce de reabilitare post-AVC); Encefalopatie discirculatorie, determinată de ateroscleroză, diabet zaharat, hipertensiune arterială şi demenţa vasculară; Afecţiuni arteriale periferice ocluzive de geneză aterosclerotică sau diabetică; Flebopatii şi tromboze venoase profunde; Microangiopatii (nefropatie, retinopatie, neuropatie) şi macroangiopatii (sindromul piciorului diabetic, encefalopatie, cardiopatie) diabetice; Trombocitopenia indusă de heparină.

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Recomandări generale
În funcţie de decizia medicului regimul de tratament şi dozele preparatului pot fi adaptate în baza rezultatelor examenului clinic şi investigaţiilor de laborator.
Câte 1 fiolă 1 dată pe zi, administrată intramuscular sau intravenos.
Ciclul complet de tratament se recomandă de repetat de cel puţin 2 ori pe an.
Angiopatii cu risc crescut de tromboză, inclusiv tromboză postinfarct

Pe parcursul primei luni de tratament se administrează intramuscular zilnic câte 600 ULS sulodexid, ulterior tratamentul se continuă cu administrarea pe cale orală câte 1-2 capsule de 2 ori pe zi (500-1000 ULS/zi). Cele mai bune rezultate ale tratamentului pot fi obţinute, dacă administrarea preparatului se va începe în primele 10 zile după suportarea infarctului miocardic acut.
Afecţiuni vasculare cerebrale: accident vascular cerebral (AVC ischemic şi perioada precoce de reabilitare post-AVC)
Se recomandă începerea tratamentului prin administrare intramusculară sau intravenoasă în bolus, sau prin perfuzie intravenoasă a 600 ULS sulodexid, preventiv fiind dizolvat în 150-200 ml soluţie fiziologică. Durata recomandată a perfuziei constituie de la 60 minute (viteza de perfuzie 25-50 picături/min.) până la 120 minute (viteza de perfuzie 35-65 picături/min.), iar durata curei de tratament – 15-20 zile. Ulterior tratamentul va fi continuat cu administrarea pe cale orală câte 1 capsulă de 2 ori pe zi (500 ULS/zi) în decurs de 30-40 zile.

Encefalopatie discirculatorie, determinată de ateroscleroză, diabet zaharat, hipertensiune arterială şi demenţa vasculară
Se recomandă câte 1-2 capsule de 2 ori pe zi (500-1000 ULS/zi) în decurs de 3-6 luni. Cura de tratament de asemenea poate fi iniţiată cu administrarea injectabilă a preparatului, câte 600 ULS sulodexid intramuscular zilnic, în decurs de 10-30 zile.
Afecţiuni arteriale periferice ocluzive de geneză aterosclerotică sau diabetică

Se recomandă începerea tratamentului prin administrare intramusculară a 600 USL sulodexid în decurs de 20-30 zile, ulterior tratamentul va fi continuat cu
administrarea pe cale orală câte 1-2 capsule de 2 ori pe zi (500-1000 ULS/zi) în decurs de 2-3 luni.
Flebopatii şi tromboze venoase profunde

Regimul uzual de tratament constă în administrarea pe cale orală a 500-1000 ULS pe zi (2 sau 4 capsule) în decurs de 2-6 luni. Cura de tratament de asemenea poate fi iniţiată cu administrarea injectabilă a preparatului, câte 600 ULS sulodexid intramuscular zilnic, în decurs de 10-30 zile.

Microangiopatii (nefropatie, retinopatie, neuropatie) şi macroangiopatii (sindromul piciorului diabetic, encefalopatie, cardiopatie) diabetice
Regimul de tratament al pacienţilor cu micro- şi macroangiopatie constă din două faze. Iniţial în decurs de 15 zile se administrează intramuscular câte 600 ULS sulodexid/zi; ulterior tratamentul se va continua cu administrarea pe cale orală câte 1-2 capsule de 2 ori pe zi (500-1000 ULS/zi). Deoarece rezultatele tratamentului de scurtă durată pot fi în unele cazuri nesemnificative, se recomandă de a prelungi faza a doua a tratamentului cel puţin până la 4 luni.
Trombocitopenia indusă de heparină

În cazul trombocitopeniei indusă de heparină, heparina cu masa moleculară mică poate fi înlocuită cu sulodexid. Se vor administra 600 ULS de sulodexid, preliminar diluate în 20 ml de soluţie de clorură de sodiu 0,9%, sub formă de perfuzie lentă timp de 5 minute (viteza de perfuzie 80 picături/min.). După aceasta se vor administra 600 ULS de sulodexid, preliminar diluate în 100 ml de soluţie de clorură de sodiu 0,9%, sub formă de perfuzie lentă timp de 60 minute (viteza de perfuzie 35 picături/min.) la fiecare 12 ore până când va deveni necesară terapia cu anticoagulante.

REACŢII ADVERSE
Reacţiile adverse sunt descrise conform clasificării MedDRA pe aparate, sisteme şi organe în funcţie de frecvenţă: foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100); rare (≥1/10000 şi <1/1000); foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).
În cadrul studiilor clinice s-au determinat următoarele reacţii adverse:
Tulburări ale sistemului nervos: mai puţin frecvente: cefalee; foarte rare: pierderea conştiinţei.
Tulburări acustice şi vestibulare: frecvente: vertij.
Tulburări gastrointestinale: frecvente: epigastralgii, diaree, gastralgie, greaţă; mai puţin frecvente: discomfort abdominal, dispepsie, flatulenţă, vomă; foarte rare: hemoragii gastrice, edeme periferice.
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: frecvente: erupţii cutanate; mai puţin frecvente: exemă, eritem, urticarie.
Tulburări generale şi la nivelul locului de injectare: mai puţin frecvente: dureri sau hematome la locul injectării.
În cadrul experienţei post-marketing s-au raportat următoarele reacţii adverse, cu frecvenţă necunoscută:
Tulburări hematologice şi limfatice: anemie.
Tulburări metabolice şi de nutriţie: dereglări ale metabolismului plasmatic proteic.
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: angioedem, echimoze.
Tulburări ale aparatului genital şi sânului: edem genital, eritem genital, polimenoree.

CONTRAINDICAŢII
- Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare din componentele preparatului;
- Diateze hemoragice şi alte boli asociate cu hipocoagulare sanguină.

SUPRADOZAJ
Simptome
În caz de supradozare se pot dezvolta simptome hemoragice, aşa ca diateză hemoragică sau sângerare.
Tratament
În caz de supradozare se va sista administrarea preparatului şi se va institui tratament simptomatic. În caz de hemoragii se va injecta sulfat de protamină (soluţie 1%), similar cazurilor de hemoragie heparinică.

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE
Pe durata administrării preparatului e necesar periodic de monitorizat indicii de coagulare sanguină (coagulograma). Până la iniţierea şi după finisarea tratamentului e necesar de determinat următorii indici: timpul de tromboplastină parţial activată, timpul de sângerare/timpul de coagulare şi nivelul antitrombinei III.
La administrarea preparatului timpul parţial de tromboplastină creşte circa de 1,5 ori.

Administrarea în sarcină şi perioada de lactaţie

Deoarece nu există experienţă clinică de administrare a preparatului în primul trimestru de sarcină, preparatul se va administra numai în cazul când beneficiul scontat pentru mamă prevalează riscul potenţial pentru făt.
Există o experienţă limitată de administrare a preparatului în trimestrele II şi III de sarcină pentru tratamentul complicaţiilor vasculare asociate diabetului zaharat tip 1 şi 2, la fel în gestoza tardivă. În aceste cazuri se recomandă administrarea intramusculară a 600 ULS sulodexid/zi în decurs de 10 zile, cu administrarea ulterioară pe cale orală – 1 capsulă (250 ULS) de 2 ori zi în decurs de 15-30 zile. În gestoză acest regim de administrare poate fi combinat cu metodele standard de tratament al gestozei.
În trimestrele II şi III preparatul va fi administrat cu precauţie, sub supravegherea medicului.
Până în prezent nu se cunoaşte dacă sulodexid sau metaboliţii săi se elimină prin laptele matern, de aceea nu se recomandă administrarea preparatului în perioada de lactaţie.
Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje Preparatul nu influenţează asupra capacităţii de conducere a autovehiculelor şi de manevrare a utilajului.

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI
Deoarece sulodexidul este o moleculă asemănătoare heparinei, la administrarea concomitentă el poate potenţa efectul anticoagulant al heparinei şi remediilor anticoagulante indirecte. Alte interacţiuni clinic semnificative nu au fost determinate.
Incompatibilităţi
Deoarece sulodexidul este un acid polizaharidic, în cazul administrării concomitente poate forma complexe cu alte medicamente. Substanţele incompatibile frecvent utilizate în cadrul asociaţiilor extemporale în cazul fleboclizei sunt: vitamina K, complexul vitaminelor B, hidrocortizona, hialuronidaza, gluconatul de calciu, sărurile cuaternare de amoniu, cloramfenicolul, tetraciclina şi streptomicina.

PREZENTARE, AMBALAJ
Soluţie injectabilă 600 ULS/2 ml. Câte 2 ml soluţie în fiolă. Câte 5 fiole în ambalaj cu contur de fag. Câte 2 ambalaje cu contur de fag împreună cu instrucţiunea pentru administrare în cutie de carton.

PĂSTRARE
A se păstra la temperaturi sub 30 °C.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor!

TERMEN DE VALABILITATE
5 ani.
A nu se utiliza după data de expirare, indicată pe ambalaj.

STATUTUL LEGAL
Cu prescripţie medicală.

DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI
Mai 2014

DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE
Alfa Wassermann S.p.A., Italia.

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI
Alfa Wassermann S.p.A.,
Via Enrico Fermi 1, 65020 Alanno (Pescara), Italia.
La apariţia oricărei reacţii adverse informaţi secţia de farmacovigilenţă a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (tel.: 022 88 43 38)

La Inceput