ABO / ABO / ABO

Denumirea procedurii: 
ABO
Explicația: 

Abrev. utilizată în mod curent pentru grupe sanguine. V. grup sanguin.

La Inceput